Phân tích PNJ:
Phân tích KT GAS, PLX, PVS, PVD:
Phân tích HPG:
Phân tích FPT:
Phân tích PVS:
Nội dụng Video:
0:45 Tổng quan ngành và Vị thế DN
7:15 Giới thiệu PNJ
11:40 Phân tích HĐKD
20:11 Điểm nhấn đầu tư và Rủi ro đầu tư
23:00 PTKT
Chúc mọi người xem video vui vẻ, đầu tư thuận lợi!
Trân trọng!
Liên lạc với mình qua:
☞Zalo: 0969.476.753
☞ Facebook:
☞ Tham gia vào Trang Đầu Tư Chứng Khoán F319:
☞ Nhóm Đầu Tư Chứng Khoán 4.0:

———————————————————————————————–
#kienthucdaututhuvi #danhmucdautuchungkhoan
#dautuchungkhoan #nhandinhthitruongchungkhoan
#chungkhoanchonguoimoibatdau
…..
© Bản Quyền Thuộc Về Đầu Tư Chứng Khoán 4.0
© Copyright by Dau Tu Chung Khoan 4.0
☞ “Do not Reup”

Nguồn: unsen-sambar.com

Xem thêm bài viết khác: https://unsen-sambar.com/chung-khoạn/