1/ Tìm ra một “ý tưởng con nhím” đơn giản sẽ cho ta một lộ trình rõ ràng.

2/ Thành công đến từ những tác động nhỏ gia tăng dần theo đúng hướng.

3/ Công nghệ mới chỉ nên được coi là bàn đạp hướng đến mục tiêu, chứ không phải là mục tiêu.

4/ Những người lãnh đạo cấp độ 5 đem lại tiến triển thành công từ bình thường thành vĩ đại.

5/ Tuyển đúng người vào đúng vị trí là nền tảng để trở nên vĩ đại.

6/ Thành công là phải đối mặt với những thực tế phũ phàng, nhưng không bao giờ đánh mất niềm tin.

7/ Người lãnh đạo phải tạo một môi trường nơi sự thật phũ phàng phải được phơi bày không chút e dè.

8/ Văn hóa kỷ luật nghiêm ngặt rất cần thiết để tuân thủ ý tưởng con nhím đơn giản

Nguồn: unsen-sambar.com

Xem thêm bài viết khác: https://unsen-sambar.com/chung-khoạn/