Đây là một nghiên cứu khoa học thú vị! Hiện tại không ai có thể tạo ra mùi nhân tạo như mùi của ong. Nó rất phức tạp. Trong thùng ong có một điều rất thú vị, nhiệt độ luôn được duy trì ở mức 31 đến 36 độ C. Có nhiều nghiên cứu trên thế giới sử dụng mùi của ong để điều trị chứng khó thở. Mùi của ong cũng có thể chữa chứng mất ngủ. Bất cứ ai đã hít mùi hương của một tổ ong sẽ thấy nó thú vị. TUY NHIÊN … xem video, đây không phải là một video học tập thông thường.
Tự làm một chiếc khẩu trang trong 02phút . Hãy cùng theo dõi nhé!
This is a fun SCIENTIFIC study! Currently no one can make the artificial smell like the smell of a bee. It is very complicated. In the bee barrel has a very interesting the temperature is always maintained at 31 to 36 degrees C.There are many studies in the world using the smell of bees to treat shortness of breath The smell of bees can also cure insomnia. Anyone who has inhaled the scent of a bee hive will find it interesting. HOWEVER … watch the video, this is not an ordinary study video.
How to make a best mask in 02 minutes. Please subrise and share. Thanks.
@Ong Vui vẻ

Nguồn: unsen-sambar.com

Xem thêm bài viết khác: https://unsen-sambar.com/cong-nghe/