︵☆Link game tải Bloody Roar 3:
******************************************************
︵☆Đọc truyện Bloody Roar tại
︵☆Fb:
︵☆Link hướng dẫn giả lập PS1 để chơi Bloody Roar 2:
︵☆Cách đánh combo Yugo
︵☆Cách đánh combo Stun
︵☆Cách đánh combo Shina
︵☆Cách đánh combo Bakuryu
︵☆Cách đánh combo Long
︵☆Cách đánh combo ShenLong
︵☆Cách đánh combo Alice
︵☆Cách đánh combo Uriko
︵☆Cách đánh combo Busuzima
︵☆Cách đánh combo Jenny
︵☆Cách đánh combo Gado
******************************************************
Song 1: TheFatRat – Monody (feat. Laura Brehm)
Link:
******************************************************
Song 2: TheFatRat – Unity
Link:
******************************************************
Song 3: TheFatRat – Jackpot (Jackpot EP Track 1)
Link:

Nguồn: unsen-sambar.com

Xem thêm bài viết khác: https://unsen-sambar.com/tong-hop/