Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy ( NTNU ) là một trong những trường đại học nghiên cứu ở Nauy cung cấp giáo dục miễn phí.
NTNU là một trong tám trường đại học lớn nhất ở Na Uy
Như tên gọi của mình, NTNU là trường chuyên về đào tạo kỹ thuật và công nghệ.
Xem thêm:
– Đại học Khoa học và Công nghệ Nauy:
– Du học Nauy:

Liên hệ:
Công ty du học Vic: duhocvic.com
Hotline: 0909 731 646

Group Cộng đồng du học sinh:
Fanface:

Nguồn: unsen-sambar.com

Xem thêm bài viết khác: https://unsen-sambar.com/giao-duc/