Link:
Trang chủ:

Thời Gian – Nội Dung

Thời gian dịch vụ: Không giới hạn

Nội dung: Tham gia dịch vụ “Tân Lữ Khách” các nhân vật từ dưới cấp 80 sẽ lên thẳng cấp 80 ở máy chủ 3JOB. Ở máy chủ 2JOB các nhân vật dưới cấp 116 khi tham gia dịch vụ sẽ lên thẳng cấp 116.

Cách Thức Tham Gia

Để tham gia sự kiện, sau khi tạo nhân vật, quý lữ khách vui lòng đăng nhập vào game sau đó thoát game và đăng nhập vào trang Dịch Vụ để sử dụng dịch vụ Tân Lữ Khách. Nếu các lữ khách tạo nhân vật và thoát ra ngay thì sẽ chỉ nhận được hỗ trợ từ dịch vụ Tân Lữ Khách mà không nhận được hỗ trợ thăng cấp nhận thưởng ingame.

Phần Thưởng

Sau khi tham gia “Tân Lữ Khách” ngoài được thăng cấp độ, các nhân vật còn nhận được những phần quà như sau:

A. Vật phẩm nhận được sau khi tham gia sự kiện Tân Lữ Khách ở server 2 JOB:

– Nhân vật sẽ đạt cấp độ 116.

– Nhận 50.000.000 Gold.

– Nhận 2.000.000 SP.

– Pet nhặt đồ 30 ngày.

– 1.000 Hồi Huyết Thủy (Cực lớn), 1.000 Phục Khí Dược (Cực lớn).

– 1 set Nguyệt Ấn cấp 12 (Vũ khí, trang sức, giáp).

Nguồn: unsen-sambar.com

Xem thêm bài viết khác: https://unsen-sambar.com/game/