Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim khoa học và khám phá “Kim loại thứ tạo ra nền văn minh nhân loại”

Thường ngày chúng ta sử dụng nhựa, xi măng, gốm… nói chung còn người sử dụng vô số vật liệu mà nếu không có chúng thì không thể hình dung cuộc sống hiện đại của chúng ta sẽ như thế nào? Tùy theo vật liệu sử dụng mà chúng ta đã chia lịch sử loài người ra từng thời đại khác nhau: đồ đá, đồ đồng và đồ sắt. Yếu tố lớn nhất mà con người biết được chính là kim loại. Toàn bộ nền văn minh của chúng ta đều tùy thuộc vào kim loại. Chúng ta bị bao vây bởi các vật bằng kim loại. Thật khó mà tưởng tượng thế giới sẽ như thế nào nếu không có kim loại?
========================================================================================================
Like me on Facebook :
Plus me on G+ :

Nguồn: unsen-sambar.com

Xem thêm bài viết khác: https://unsen-sambar.com/giao-duc/