► Cách Dùng So… that…/ such ….. that.. – Phần 1 || Ngữ Pháp Tiếng Anh || Thầy Thanh Trần

► Link Bài Tập:

► Link video phần 2:

► Let’s Learn English and IT at the same time from my channel
👉 Please LIKE – COMMENT – SHARE and Don’t forget to SUBSCRIBE to watch the latest videos. Thank you very much
👉 SUBSCRIBE HERE:

© Copyright belongs to Thầy Thanh Trần

★ Bạn vui lòng chia sẻ cho bạn bè và đăng ký kênh để theo dõi
những video mới nhất được cập nhật thường xuyên bởi Thầy Thanh Trần nhé. Cảm ơn Bạn rất nhiều !

★ Theo dõi Thầy Thanh Trần ✔:
● Fan page :
● instagram :
● youtube :

___★Đừng quên like & Subcribe cho kênh nhé ★
#thanhtraneit #thaythanhtran #thầythanhtrần #sothat #suchthat

Nguồn: unsen-sambar.com

Xem thêm bài viết khác: https://unsen-sambar.com/am-thuc/