Tác giả: S.N Goenka
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Người dịch: Tỳ kheo Pháp Thông
Người đọc: Kiều Hạnh, Hoàng Ly
Nguồn: dieuphapam
Lời Giới thiệu
Thiền sư G.N.GOENKA có nhiều kinh nghiệm về thiền định tuệ, nhất là trên lãnh vực niệm thọ.
Những bài giảng, bài diễn thuyết hay những hướng dẫn thiền của thiền sư đi đôi với thực nghiệm
hơn là lý thuyết suông cho nên rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu về pháp hành định tuệ.
Dĩ nhiên kinh nghiệm hay nhận thức về thiền tùy thuộc vào trình độ thể chứng riêng của mỗi
người nên độ sai biệt giữa vị này với vị kia là không thể tránh được. Giống như nhiều người
đứng quanh một ngôi nhà, tuỳ vào vị trí mà mỗi người tả ngôi nhà mỗi khác, nếu một người
trong số họ biết lắng nghe tất cả mô tả sai khác của những người kia thì sẽ biết được ngôi nhà
toàn diện hơn. Cũng vậy, chỉ khi ai đó chấp theo kinh nghiệm và tư kiến riêng của mình, chỉ trích
thấy biết của người khác thì chỉ tự hại mình mà không biết rằng chính những kinh nghiệm,
những nhận thức sai khác này, thực ra giúp bổ túc cho những phương diện còn thiếu sót của
chúng ta rất nhiều.
Trước khi nắm vững cốt lõi của thiền, chúng ta nên tìm hiểu thật kỹ lưỡng những nguyên lý cơ
bản nhất về nó, đừng vội hành theo cảm tính hay vì một tham vọng nào đó. Tri kiến đúng sẽ giúp
chúng ta đi hơn phân nửa hành trình giác ngộ. Nếu tri kiến sai thì dù có tinh tấn hành bao nhiêu
cũng chỉ tiến sâu hơn trên con đường lầm lạc.
Hy vọng tập sách Thiền Ngay Bây Giờ do sư Pháp Thông dịch những bài giảng của thiền sư
GOENKA sẽ giúp quí bạn thấy rõ hơn về mặt nhận thức cũng như kinh nghiệm pháp thiền định
tuệ trung thực nhất của thiền nguyên thủy Phật giáo.

Nguồn: unsen-sambar.com

Xem thêm bài viết khác: https://unsen-sambar.com/giao-duc/