Có tất cả 84 trường đại học của Anh quốc góp mặt trong Bảng xếp hạng những trường đại học trên thế giới – QS World University Rankings 2020. Các trường trong Bảng xếp hạng QS được xếp hạng dựa theo sáu tiêu chí sau: Danh tiếng về học thuật, Tỷ lệ giảng viên/sinh viên, Danh tiếng của nhà tuyển dụng, Tỷ lệ giảng viên quốc tế, Tỷ lệ sinh viên quốc tế, và Số trích dẫn mỗi giảng viên.

* Xem chi tiết của bài này trên Studynav:

* Xem thêm về Du Học Anh tại:

* Hoặc bạn cần tư vấn Du Học Anh:

* Xem thêm các thông tin du học khác tại:

* Facebook Studynav:

Nguồn: unsen-sambar.com

Xem thêm bài viết khác: https://unsen-sambar.com/giao-duc/