Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/12, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã đạt 38 tỷ USD.
Mức vốn này đã tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018. Đây cũng là con số cao nhất trong vòng 10 năm gần đây. Theo số liệu thống kế tạm tính đến ngày 20/12, lượng vốn đăng ký mới đạt gần 17 tỷ USD. Vốn điều chỉnh và tăng thêm đạt 5,8 tỷ USD, lượng vốn góp mua cổ phần đạt 15,47 tỷ USD.
Tuy nhiên năm 2019, dự án quy mô lớn đăng ký đầu tư mới vào Việt Nam giảm rõ rệt. Ngoài ra, quy mô điều chỉnh mở rộng vốn của các dự án khá nhỏ, bình quân chỉ 4,2 triệu USD/lượt điều chỉnh. Không có dự án tăng vốn lớn như trong cùng kỳ năm 2018.
Trong bức tranh chung về vốn FDI, đáng chú ý là giải ngân FDI đã đạt con số kỷ lục, lên tới 20,38 tỷ USD. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh suy giảm chung của dòng FDI toàn cầu, việc Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng vốn thực hiện là thành quả đáng khích lệ.
Theo đối tác đầu tư, năm 2019 ghi nhận đã có 125 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Hàn Quốc vẫn dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 7,92 tỷ USD.
Còn theo địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 62 tỉnh ,thành phố, trong đó Hà Nội đứng đầu về thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng số vốn đăng ký 8,45 tỷ USD.

Nguồn: unsen-sambar.com

Xem thêm bài viết khác: https://unsen-sambar.com/chung-khoạn/